Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 20 August 2020

          Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia quý II/2020, nếu đa số người tham gia BHXH tự nguyện và chỉ 50% người tham gia BHYT theo hộ gia đình thực hiện thanh toán trực tuyến thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được hơn 930 tỷ đồng chi phí đi lại. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 02 dịch vụ thanh toán trực tuyến là “Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình” và “Đóng tiếp BHXH tự nguyện”. Với 02 dịch vụ này, công dân có thể thanh toán tiền tham gia (bảo hiểm y tế) BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện cho mình hoặc cho người thân mà không cần trực tiếp đến các đại lý thu của cơ quan BHXH.

Để thực hiện dịch vụ thanh toán trực tiếp về gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện, người dùng cần đăng ký tài khoản, đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn (Tại đây). Với dịch vụ này, người dùng có thể “tải biên lai” hoặc “xem lịch sử giao dịch”, các thông tin thanh toán sẽ được lưu lại trong phần lịch sử giao dịch để có thể thực hiện vào những lần sau.

Giao diện thực hiện dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

 

Với 02 dịch vụ công được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và 10 dịch vụ công trên Cổng Giao dịch điện tử của Ngành, Ngành BHXH mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân./.

Phạm Hoa