Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 10 August 2020

        Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ TNLĐ, BNN), trong đó có quy định trường hợp được giảm mức đóng BHXH bắt buộc.

Nguồn: thuvienphapluạt.com