Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 June 2020

         Ngày 8/6/2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 6/2020. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung ương. Tại điểm cầu Lạng Sơn, Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố và cán bộ làm công tác thu, phát triển đối tượng, cấp sổ thẻ, kế toán, giải quyết chế độ BHXH, công nghệ thông tin…

Theo thống kê, hiện nay cả nước có 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 600,6 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và khoảng 85 triệu người tham gia BHYT. Tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 5/2020 có hơn 743,7 nghìn người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tổng thu 581 tỷ đồng, trong đó, hơn 53 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 42,6 nghìn người tham gia BHTN, hơn 9,3 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và gần 734,4 nghìn người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ đạt 93,83% dân số

Bà Nguyễn Hồng Thịnh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo công tác thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT tại tỉnh Lạng Sơn

 

Tại Lạng Sơn, một trong những biện pháp để hoàn thành công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được BHXH tỉnh Lạng Sơn thực hiện là phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng đến toàn thể viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành và đưa việc khai thác, phát triển đối tượng của mỗi cán bộ vào chỉ tiêu thi đua, xếp loại lao động hàng quý tại đơn vị. Phó Giám đốc BHXH phụ trách công tác thu, phát triển đối tượng – Bà Nguyễn Hồng Thịnh đề nghị Bưu điện với vai trò là một đại lý thu lớn trong số các đại lý thu của cơ quan BHXH cần duy trì số đối tượng hiện đang tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện và tiếp tục phát triển đối tượng tham gia, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Hoa