Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 June 2020

 

 Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 532/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.  UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em thông qua các buổi họp thôn, khu phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa truyền thanh; tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão, khu vực có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn đuối nước, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em  cho người dân và trẻ em.

          Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện, nhân rộng mô hình tiêu biểu phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp cảnh báo, chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như: làm rào chắn, lấp hố nước, đậy nắp giếng, cắm biển cảnh báo tại các hố nước, hồ ao….Đồng thời quan tâm hỗ trợ, trang bị kỹ năng, kiến thức dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đường thủy, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở, trường học, thôn, bản, khu dân cư; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng.

Tô Thị Thương

Trung tâm CNTT và Truyền Thông