Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 29 May 2020

 Chiều ngày 7/5/2020, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chủ trì phiên họp liên quan đến công tác thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, đại diện một số cơ quan liên quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các chuyên gia trong nước và các tổ chức quốc tế… 

Trong những năm qua, công tác trẻ em luôn được Đảng, Chính phủ và cả xã hội cùng quan tâm, dành nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ em. Để tăng cường các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TBXH chuẩn bị Chỉ thị về tăng cường các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.