Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 29 May 2020

 

ảnh slide

 

Từ năm 2020, thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần...

Nguồn: vov.vn