Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 20 May 2020

Ngày 13/5/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội  (BHXH) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Ban tổ chức Đảng ủy khối và 53 đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 53 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc, trong đó có 48 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng bộ BHXH tỉnh thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Cùng với sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, tinh thần đoàn kết, thống nhất của các đảng viên, Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác phát triển đối tượng tham gia BHHX, BHYT, BHTN hàng năm đều hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số thu tăng đều qua các năm, năm 2019 tăng 14.6% so với năm 2017; chỉ tiêu nợ luôn thấp hơn kế hoạch giao và giảm dần hàng năm; việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác giải quyết chính sách và chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đúng quy trình, tạo thuận lợi cho người hưởng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời; thực hiện giám định đối với gần 3.360.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền thanh toán khoảng 1.781 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo an toàn quỹ BHYT… Hàng năm, cơ quan luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, BHXH tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2019; BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2017, 2018; được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm”, Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu như: Triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 95% quần chúng; kết nạp 10 đảng viên mới trở lên, bình quân 95% đảng viên và 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi chi bộ trực thuộc được kiểm tra giám sát ít nhất 01 lần; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ trọng tâm hàng năm do BHXH Việt Nam giao; hằng năm cơ quan được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chuẩn văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn ra mắt Đại hội

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 5 người với Bí thư là đồng chí Nông Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành BHXH tỉnh; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết./.

Phạm Hoa