Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 20 May 2020

Bộ luật Lao động 2019 quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động và sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến lao động.

ab

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong công nhân lao động. Ảnh internet

 

Cụ thể, Điều 8 Bộ luật Lao động đưa ra 7 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động: (1) Phân biệt đối xử trong lao động.; (2)  Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động; (3) Quấy rối tình dục tại nơi làm việc; (4) Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật. (5) Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. (6) Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật. (7)  Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 219 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động, trong đó có điều kiện hưởng lương hưu liên quan đến người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu.

Nguồn: tiengchuong.vn