Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 16 April 2020

          Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Thông báo số 320/TB-BHXH ngày 01/4/2020 về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ phận Một cửa tại BHXH tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, BHXH tỉnh Lạng Sơn tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận Một cửa của BHXH tỉnh, BHXH huyện đối với tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt, các cán bộ thường trực của cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận và giải quyết để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cơ quan BHXH tiếp tục thực hiện qua 2 hình thức là tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích./.

Phạm Hoa