Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 February 2020

         Năm 2019, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, Lạng Sơn vẫn là tỉnh nghèo, trình độ dân trí không đồng đều; đời sống nhân dân còn gặp khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng cao biên giới; tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động còn diễn ra, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, khiếu kiện đông người, vượt cấp có lúc diễn ra phức tạp; hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, tiền giả, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, gia súc, gia cầm, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra… ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn.

         Trước tình hình trên, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nội dung và hình thức phù hợp.Lực lượng Công an các cấp đã tham mưu tổ chức 40 cuộc vận động tập trung và chuyển hóa địa bàn (Vượt 43% so với chỉ tiêu đầu năm đề ra) gắn với thực hiện tốt tiêu chí số 19 “An ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Ban hành Hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình liên kết, tự phòng, tự quản về ANTT nhằm huy động cán bộ, nhân dân tích cực, tự giác tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; hiện đang duy trì hoạt động có hiệu quả 79 mô hình liên kết, tự phòng, tự quản về ANTT, trong năm 2019 xây dựng mới 16/4 mô hình (vượt 300% chỉ tiêu theo kế hoạch của BCĐ 138 tỉnh đề ra); nhân rộng một số mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT” Phường - Trường; “Liên kết đảm bảo ANTT” cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình (đã nhân rộng trong toàn quốc); Mô hình “Vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội”... Quá trình hoạt động, các mô hình trên đã tạo được sức lan tỏa, huy động cán bộ và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

         Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; chấp hành quy định về xuất nhập cảnh, vận động người dân có khiếu kiện bị ảnh hưởng của các dự án, chấp hành pháp luật, không nghe theo phần tử xấu kích động, gây rối ANTT; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, đã chỉ đạo tổ chức 1.325 đợt, 18.595 cuộc tuyên truyền, vận động tại 226 lượt xã, phường, thị trấn cho 10.869 lượt hộ gia đình, 120.340 lượt người dân; in cấp 6.000 áp phích, 150.000 tờ rơi, xây dựng và đăng tải 31 tin bài, phóng sự, 132 ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ký cam kết với gần 300.000 lượt không vi phạm các quy định về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo… Phối hợp Viettel, VNPT Lạng Sơn gửi tin nhắn đến trên 260.000 lượt thuê bao di động trên địa bàn tỉnh cảnh báo về an toàn giao thông, thủ đoạn hoạt động lừa đảo qua mạng (Lợi dụng danh nghĩa cơ quan Công an, Viện Kiểm sát…) qua đó nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Xây dựng 156 chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” với 1.462 tin bài, phóng sự, 1.486 ảnh đăng, phát trên báo, đài Trung ương và địa phương...; duy trì “Bản tin Công an xã và Bảo vệ dân phố”... để lực lượng nòng cốt ở cơ sở tham khảo, học tập. Qua công tác tuyên truyền nhân dân đã cung cấp trên 1.500 nguồn tin có giá trị, góp phần điều tra làm rõ 343 vụ 454 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng…

         Đã tổ chức 06 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cấp tỉnh cho 490 đồng chí Công an xã; Công an huyện: Đình Lập, Chi Lăng, Văn Quan tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, huấn luyện đối với 270 đồng chí Công an viên.

Đ/c Đại tá Đỗ Ngọc Bình - PGĐ Công chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Bệnh viện 198 - Bộ Công anlên khám và mổ mắt miễn phí

cho nhân dân huyện Tràng Định

         Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái và công tác dân vận của lực lượng Công an nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia… Điển hình: Đã tổ chức tuyên truyền pháp luật gắn với hoạt động nhân đạo, từ thiện, văn nghệ thể thao tại các xã Yên Phúc (Văn Quan), Hưng Đạo (Bình Gia), Tân Mỹ (Văn Lãng), Xuân Long (Cao Lộc), Đại Đồng (Tràng Định), thu hút trên 3.000 lượt người tham gia; quá trình thực hiện đã có sự phối hợp đồng hành của MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhiều cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện từ Trung ương đến địa phương; đã xây tặng 04 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, xây dựng tặng 06 phòng học, phòng làm việc cho 03 điểm trường và nhiều trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập, sinh hoạt; đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền sức khỏe y tế cộng đồng cho trên 1.600 lượt người dân; làm cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND cho khoảng 600 người dân tại địa bàn; tuyên truyền pháp luật và tặng 525 xuất quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn..., với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng; đã thu hút trên 4.200 người tham gia, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đ/c Đại tá Đỗ Ngọc Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm

cùng đoàn đại biểu tại Lễ khánh thành ngồi trường ước mơ

tại điểm trường Nậm Đảng, xã Ái Quốc huyện Lộc Bình

         Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng như: Bộ Công an tặng 18 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 28 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 116 tập thể, cá nhân và 156 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ.Đề nghị Ban dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 03 đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh.

         Năm 2020 để duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Lạng Sơn tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

         1. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ 138 chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI; Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tích cực tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn...

         2. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào cách mạng khác; quan tâm chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết, tự quản về ANTT gắn với phát triển kinh tế; việc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”…

         3. Quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT.

         4. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8 hằng năm); đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, xã hội từ thiện...

         5. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào; xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào./.

Nguồn: conganlangson.gov.vn