Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 December 2019

5.0

07

Lộ trình số hóa truyền hình số mặt đất DVB T2 năm 2018, Danh sách các tỉnh phủ sóng truyền hình mặt đất năm 2018. Lộ trình cắt sóng truyền hình Analog năm 2019.

Truyền Hình Số Mặt Đất xin gửi tới người dùng quan tâm thông tin phủ sóng theo đề án số hóa truyền hình năm 2019 như sau.

Lộ trình số hóa truyền hình mặt đất

Lộ trình số hóa truyền hình mặt đất

Danh sách các tỉnh sẽ số hóa truyền hình mặt đất trong năm 2019

Do việc chưa hoàn thành phủ sóng DVB T2 một số tính trong nhóm III năm 2018 nên trong năm 2019, các tỉnh thuộc nhóm III của Đề án Số hóa truyền hình sẽ thực hiện số hóa truyền hình số mặt đất theo lộ trình, bao gồm 12 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng và Ninh Thuận (từ nhóm II chuyển sang). Các tỉnh này sẽ thực hiện tắt sóng truyền hình analog vào ngày 31/12/2019.