Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 7 November 2019

Tính đến ngày 31/10/2019 BHXH tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 với số người tham gia hơn 7.870 người, đạt 101,7% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao cho BHXH BHXH tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, nhiều đơn vị đạt chỉ tiêu cao là BHXH huyện Văn Quan (110,7%), BHXH huyện Đình Lập (108,5%), BHXH thành phố (104,3%), BHXH huyện Tràng Định (103,4%), BHXH huyện Chi Lăng (101,1%), BHXH huyện Bình Gia (100,2%).

Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Để hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nói chung và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nói riêng, những tháng cuối năm BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức cho đối tượng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay trong hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố chính trên địa bàn; phối hợp với Bưu điện đến các khu vực đông dân cư để tuyên truyền vận động người dân tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến từng cán bộ trong ngành… ./.

Phạm Hoa