Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 October 2019

          Với mục đích giúp cán bộ thực hiện nghiệp vụ nắm vững và vận dụng những quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam trong lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH vào thực hiện nhiệm vụ, ngày  21/10 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH và giao dịch điện tử lĩnh vực chính sách BHXH.

Đ/c Nông Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các phòng nghiệp vu, BHXH các huyện thành phố và cán bộ làm công tác giải quyết chế độ BHXH, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, công tác kế toán của ngành BHXH và cán bộ Bưu điện đã được đại diện BHXH tỉnh phổ biến những nội dung cần lưu ý trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách; hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH đối với các đơn vị sử dụng lao động; hướng dẫn quy trình xét duyệt các chế độ BHXH và công tác tài chính kế toán liên quan đến chi trả theo Quyết định số 166 của BHXH Việt Nam và phần mềm kế toán. Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được thực hành , trao đổi, thảo luận để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

Phạm Hoa