Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 October 2019

          Sáng ngày 09/10/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 10 năm 2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có sự tham dự của Lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh; đại diện một số phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh; lãnh đạo và cán bộ làm công tác thu, phát triển đối tượng của BHXH các huyện, thành phố.

Tính đến hết tháng 9/2019 trên cả nước tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,769 triệu người (đạt 96,5%), số người tham gia BHXH tự nguyện là 463.105 người (đạt 94,4%) và 85,158 triệu người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ đạt 89,9% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 260.462 tỷ đồng (đạt 72,4% kế hoạch). Riêng tại Lạng Sơn, tính đến hết tháng 9/2019 có hơn 742.400  đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, đạt 98,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.838 người, đạt 113,1% kế hoạch, tăng 296,3% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHYT là 735.581 người, đạt 98,3% kế hoạch với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,7% dân số của tỉnh; số người tham gia BHXH bắt buộc là 52.545 người, đạt 94,1%; 40.209 người tham gia BHTN đạt 92,5% kế hoạch được giao. Cùng với công tác phát triển đối tượng, 9 tháng đầu năm tổng thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Lạng Sơn đạt gần 1.111 tỷ đồng, vượt 3% so với tiến độ được BHXH Việt Nam giao.

Những tháng cuối năm 2019, để hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như: báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tiến hành thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, tham gia chưa đủ số lao động và xử phạt hành chính đối với các đơn vị vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, tiếp tục phát triển đối tượng tham gia thông qua các hội nghị tuyên truyền…

Phạm Hoa                 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn