Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 18 October 2019

          Ngày 17/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

Tham dự Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông đến 11 điềm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm: Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND, Chánh Văn phòng UBND hoặc người được ủy quyền là người phát ngôn của UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong những năm trở lại đây, lực lượng báo chí đã phát triển lớn mạnh không ngừng, góp phần tuyên truyền có hiệu quả những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân; là kênh phản biện xã hội tích cực, là diễn đàn sôi nổi của Nhân dân; biểu dương nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.