Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 24 September 2019

          Tính đến hết tháng 8/2019 số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 741.213 người, đạt 98,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tính đến hết tháng 8/2019 số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 741.213 người, đạt 98,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 52.559 người, đạt 94,1% kế hoạch; số người tham gia BHTN là 40.437 người, đạt 93,1% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.751 người, đạt 111,6% kế hoạch. Toàn tỉnh có 734.462 người tham gia BHYT, đạt 98,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 97,5%. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN gần 909 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ nợ của các đơn vị sử dụng chiếm 2,15% kế hoạch thu, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thu, phát triển đối tượng 8 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp thực hiện 4 tháng cuối năm, ngày 20/9/2019 BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thu, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong toàn hệ thống. Đồng chí Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách công tác thu, khai thác và thu nợ chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng BHXH tỉnh

Tại Hội nghị, sau khi đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thu, phát triển đối tượng của BHXH tỉnh trong 8 tháng đầu năm, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, những tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; tiếp tục phối hợp với mạng lưới đại lý thu để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT HSSV, phấn đấu 100% HSSV trên địa bàn có thẻ BHYT trong năm học 2019-2020… ./.

Phạm Hoa