Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 11 September 2019

          Chiều 10/9/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai để giới thiệu môi trường đầu tư, xem xét đề xuất của tập đoàn thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng, dịch vụ logictics tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

          Về phía Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có ông Đỗ Xuân Diện, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Tỉnh luôn sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tập đoàn đến đầu tư làm ăn lâu dài tại Lạng Sơn.

          Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tóm tắt tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư và các lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư.


Ông Đỗ Xuân Diện, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

          Về phía Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đỗ Xuân Diện cho biết: Tập đoàn rất muốn được khảo sát, nghiên cứu đầu tư kho cảng chuyên dụng tại khu vực xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng với quy mô 30 ha để phân loại, bảo quản nông sản trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

          Thảo luận về vấn đề này, các cơ quan, ban, ngành của Lạng Sơn đã thông tin những nội dung cần thiết cũng như chủ trương của tỉnh để doanh nghiệp biết trước khi thực hiện khảo sát vị trí kho cảng chuyên dụng tập đoàn dự kiến nghiên cứu.

Đồng thời gợi mở một số giải pháp như liên doanh với các doanh nghiệp của tỉnh đã đầu tư kho bãi tại cửa khẩu để cùng khai thác mặt bằng sẵn có.

          Dựa trên đề xuất của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh đồng ý về chủ trương để tập đoàn nghiên cứu, khảo sát các vị trí tại cửa khẩu. Khi lựa chọn được vị trí phù hợp, doanh nghiệp khẩn trương đề xuất dự án để UBND tỉnh xem xét trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương.

          Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập đoàn quan tâm đến dự án khu cảng cạn là danh mục tỉnh đang thu hút đầu tư cũng như quan tâm nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn: baolangson.vn