Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 September 2019

          Ngày 04/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại năm 2019 cho 130 đại biểu là cán bộ tổ Thông tin và Truyền thông các đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới.