Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 September 2019

          Ngày 19/8/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế, bảo hiểm y tế (BHYT) trường học năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 489 trường học với tổng số hơn 140.880 học sinh sinh viên (HSSV), năm học 2018-2019 có 140.819 HSSV có thẻ BHYT (đạt tỷ lệ 99,96%). Trong đó, số đối tượng tham gia BHYT theo nhà trường là 39.562 học sinh, đạt 99,84% so với số học sinh phải tham gia BHYT, tăng 3,7% so với năm học trước. Một số huyện 100% HSSV tham gia BHYT như: Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập.Tuy nhiên, vẫn còn 62 HSSV chưa tham gia BHYT tập trung tại một số trường học trên địa bàn thành phố, huyện Chi Lăng, Bắc Sơn.

HSSV cũng như các đối tượng tham gia BHYT khác, đều được đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật, trong năm học 2018-2019 có 18.261 lượt HSSV được khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh với tổng số tiền được quỹ BHYT chi trả hơn 6,6 tỷ đồng. Nhiều trường hợp không may mắn bị ốm đau, bệnh tật được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh cao như trường hợp em Mã Thị Xuân (huyện Chi Lăng) được quỹ BHYT chi trả gần 151 triệu đồng, em Nguyễn Bích Thủy  (huyện Chi Lăng) được chi trả gần 116,5 triệu đồng, em Phạm Hoài An (thành phố) được chi trả gần 80,5 triệu đồng, em Triệu Đại Lâm (thành phố) được chi trả hơn 64 triệu đồng…

Phần trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác BHYT trường học năm học 2018-2019, các đại biểu đã được nghe đại diện cơ quan BHXH phổ biến những điểm mới trong Nghị định số 146/ND-CP của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT) và cùng thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện BHYT HSSV.