Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 30 August 2019

          Ngày 29/8/2019, Ban Tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI năm 2019 tổ chức họp triển khai công tác tổ chức các hoạt động dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức.

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

          Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI năm 2019 có sự tham gia của 06 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, diễn ra từ ngày 03-05/11/2019 tại Lạng Sơn. Chương trình khai mạc ngày 04/11/2019 với chuỗi các hoạt động như: giới thiệu, quảng bá văn hoá, du lịch các tỉnh, hội thảo giới thiệu điểm đến kết hợp triển lãm, quảng bá văn hoá, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, khảo sát tuor, tuyến du lịch, hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi, các hoạt động thể dục thể thao. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Chương trình được tăng cường, Ban Tổ chức Chương trình đã ban hành kế hoạch chung và xây dựng chương trình tổng thể các hoạt động.

          Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã trao đổi, góp ý về chương trình các hoạt động, thời gian, nội dung cụ thể, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng Chương trình, tăng sự hấp dẫn, thu hút.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá về Chương trình trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh trong khu vực; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh chương trình tổng thể các hoạt động, hoàn thiện danh sách, thành phần khách mời; khảo sát kỹ các điểm du lịch để xây dựng tour, tuyến du lịch phù hợp; xem xét, cân nhắc về nội dung, đối tượng dự thi hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi; quan tâm tổ chức các hoạt động thể thao bảo đảm an toàn, thu hút. Các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc tập trung thực hiện tốt các công việc theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả./. 

Phương Linh