Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 16 August 2019

Ngày 16/8/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công tác tài chính kế toán năm 2019 cho các đội ngũ cán bộ là lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổng hợp một số phòng nghiệp vụ; lãnh đạo, cán bộ làm công tác kế toán của BHXH các huyện, thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Trần Ngọc Trình – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

trình bày các nội dung tại Hội nghị tập huấn

Trong chương trình hội nghị, đại diện phòng Kế hoạch – Tài chính đã hướng dẫn một số nội dung trong công tác quản lý tài chính, tài sản và quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; quy định đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức BHXH tỉnh; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 102/2018/TT-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ kế toán BHXH và kế toán hành chính sự nghiệp… Đồng thời, giải đáp thắc mắc của đại diện các phòng nghiệp vụ, các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đ/c Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị cán bộ làm công tác kế toán toàn tỉnh cần bám sát nội dung được tập huấn tại Hội nghị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết./.

Phạm Hoa