Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 14 August 2019

          Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BHYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện bao gồm: giá khám, chữa bệnh có BHYT và ngoài phạm vi BHYT. Theo đó từ ngày 20/8/2019 một số giá các dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, xét nghiệm... sẽ tăng thêm 2-10%.

          Từ ngày 20-8-2019, giá dịch vụ khám chữa bệnh tăng tại tất cả các tuyến bệnh bệnh viện, cụ thể như sau:

          - Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I là: 38.700 đồng (tăng 1.700 đồng);

          - Bệnh viện hạng II là: 34.500 đồng (tăng 1.500 đồng);

          - Bệnh viện hạng III là: 30.500 đồng (tăng 1.500 đồng);

          - Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã là: 27.500 đồng (tăng 1.500 đồng).

          Hai thông tư cũng đã đề cập đến việc thay đổi về giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ như điều trị hồi sức tích cực, điều trị hồi sức cấp cứu, cụ thể như sau:

          - Giá dịch vụ ngày giường bệnh thì ngày giường bệnh Nội khoa có giá dao động từ 112.000 đồng/ngày - 242.200 đồng/ngày (tăng 6.000-10.000 đồng/ngày); ngày giường bệnh Ngoại khoa từ 134.700 đồng/ngày – 336.700 đồng/ngày (tăng từ 6.700 – 12.700 đồng); ngày giường tại trạm Y tế xã 56.000 đồng/ngày (tăng 3.000 đồng).

          - Đối với các bệnh nhân đang điều trị hồi sức tích cực thì giá dịch vụ ngày giường bệnh cũng có sự thay đổi tùy theo từng hạng bệnh viện mà bệnh nhân điều trị, cụ thể như sau:

          + Bệnh viện hạng đặc biệt là: 782.000 đồng/ ngày (tăng 29.000 đồng);

          + Bệnh viện hạng I là: 705.000 đồng/ ngày (tăng 27.000 đồng);

          + Bệnh viện hạng II là: 602.000 đồng/ ngày (tăng 24.000 đồng);

          - Đối với trường hợp bệnh nhân đang điều trị hồi sức cấp cứu thì giá dịch vụ ngày giường bệnh cũng có sự thay đổi tùy theo từng hạng bệnh viện mà bệnh nhân điều trị, cụ thể:

          + Bệnh viện hạng đặc biệt là: 458.000 đồng/ ngày (tăng 17.000 đồng);

          + Bệnh viện hạng I là: 427.000 đồng/ ngày (tăng 16.000 đồng);

          + Bệnh viện hạng II là: 325.000 đồng/ ngày (tăng 11.000 đồng);

          + Bệnh viện hạng III là: 282.000 đồng/ ngày (tăng 10.000 đồng);

          + Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã là: 251.500 đồng (tăng 9.500 đồng).

          Một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng được điều chỉnh tăng như: giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương; giám định y khoa; khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe; khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) là 160.000 đồng (tăng 15.000 đồng), giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động là 450.000 đồng (tăng 30.000 đồng).

          Người bệnh vào viện điều trị từ trước ngày 20/8/2019 vẫn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ cũ, giá mới áp dụng với người bệnh vào viện từ ngày 20/8/2019./.

Phạm Hoa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0963819018