Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 14 August 2019

Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 03/01/2019 chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.

          Mục tiêu nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người, đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người đặc biệt trên biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.

          Nội dung công tác trọng tâm: về công tác truyền thông tiếp tục duy trì, xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống mua bán người, tổ chức Lễ mít tinh tại tỉnh Lạng Sơn hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”; phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; hoàn thiện pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và hợp tác quốc tế./.

Thùy Linh