Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 10 July 2019

Về cơ bản chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS vẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Ngày 10/7/2019, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và bạo lực trên cơ sở giới”. Tham dự có hơn 70 đại biểu là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân một số tỉnh phía Nam.

Toàn cảnh hội thảo.

Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (sau đây gọi là Luật Phòng, chống HIV/AIDS) được Quốc hội thông qua năm 2006. Sau gần 12 năm thi hành Luật đã có 46 văn bản hướng dẫn được ban hành tạo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống HIV/AIDS được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Về cơ bản chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS vẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Đó là sự thiếu đồng bộ, thống nhất giữa hệ thống pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS với hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và phòng, chống ma túy.

Quy định về bảo mật thông tin liên quan đến người nhiễm HIV chưa bảo đảm tính thống nhất với quy định về quyền của người bệnh tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh nên ảnh hưởng đến quyền tiếp tiếp cận dịch vụ của người nhiễm HIV. Một số quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS chưa bảo đảm tính khả thi.

Nội dung các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV đã có sự thay đổi nhưng chưa có cơ chế pháp lý để tổ chức triển khai. Việc khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên bằng cách kế thừa, chọn lọc những quy định hiện hành đang phát huy hiệu quả thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, để hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là hết sức cần thiết.

Việc này nhằm thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế về thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 (90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục, 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định) và tiến tới đạt mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

Theo dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS sẽ trình quốc hội Khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ X. Các đại biểu đã nghe về tình hình thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS, đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe và thảo luận về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam hiện nay; những kết quả đạt được, khó khăn, thách thức và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự quan tâm và vận động sự ủng hộ của các đại biểu về tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

 Tính đến cuối năm 2018, cả nước có 210.450 người nhiễm HIV hiện đang còn sống và 102.448 người nhiễm HIV đã tử vong. Dịch HIV/AIDS tiếp tục có xu hướng giảm, đặc biệt là nhóm nghiện chích ma túy. Tuy nhiên, diễn biến dịch HIV/AIDS vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cộng đồng.

Nguồn: tiengchuong.vn