Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 26 June 2019

         Trong 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được đảm bảo, không hình thành tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và Ban Chỉ đạo 138 các cấp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt kết quả, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm tiếp tục được kiềm chế, không để phát sinh phức tạp. Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm vẫn còn xảy ra, chủ yếu dưới hình thức đơn lẻ với phương thức hoạt động ngày càng kín đáo, tinh vi hơn, chủ yếu là các đối tượng người bán dâm tự phát, khi có cơ hội thì tự thỏa thuận với khách và tìm thuê nhà lưu trú để bán dâm, ít thông qua chủ chứa, môi giới.

         Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống mại dâm nói riêng, ngay từ đầu năm 2019 với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể đã chủ động tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về phòng, chống mại dâm; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hoạt động mại dâm và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

         Các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội được 109 buổi với gần 100.000 lượt người nghe. Đã đưa tin và đăng tải gần 300 tin, bài, phóng sự về phòng, chống tệ nạn xã hội qua các phương tiện thông tin; cấp phát 50.000 bộ tài liệu; 80.000 tờ rơi về phòng, chống tệ nạn xã hội. Truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã, phường được trên 400 buổi cho trên 85.000 lượt người nghe, tổ chức 62 buổi giao lưu văn nghệ, tọa đàm, diễn kịch, tiểu phẩm về phòng, chống tệ nạn xã hội với trên 6.000 người tham gia.

         UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện, xã đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm, trong đó đã tổ chức gần 80 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội cho gần 6.000 lượt người là đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức diễn đàn, tuyên truyền sâu rộng về kiến thức phòng, chống tệ nạn mại dâm trong các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề được 5.323 cuộc thu hút 278.300 lượt người tham gia; tổ chức 194 hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội thu hút gần 30.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; phát hơn 42.000 tờ rơi có nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm; tổ chức cho 60.000 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội.

Song song với công tác tuyên truyền giáo dục, công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh. Lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp nắm tình hình, rà soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm. Đã tổ chức kiểm tra 2.755 lượt hộ (1941 hộ gia đình, 501 cơ sở cho thuê lưu trú, 313 cơ sở khác) qua kiểm tra phát hiện 109 trường hợp vi phạm; cảnh cáo, nhắc nhở 95 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 14 trường hợp với số tiền 8.900.000 đồng. Đội kiểm tra liên ngành các cấp đã kiểm tra 142 lượt cơ sở  kinh doanh dịch vụ có điều kiện, phát hiện và xử lý 10 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật với tổng số tiền phạt là 53.250.000 đồng.

         Tuy nhiên, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn như việc rà soát, lập danh sách quản lý các đối tượng bán dâm hoạt động lưu động còn hạn chế nhất là đối tượng hoạt động thời vụ không qua các tổ chức, môi giới ngày càng tinh vi phức tạp. Công tác xử phạt của các cơ quan chức năng đối với cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm còn mang tính hình thức, chủ yếu là cảnh cáo, phạt tiền ở mức thấp, công tác truy quét, triệt phá ổ nhóm mại dâm chưa thường xuyên.

         Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động dưới nhiều hình thức, tạo phong trào toàn dân lên án, phát hiện, tố giác và tham gia phòng, chống mại dâm. Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm từ phòng ngừa, quản lý nhà nước đến đấu tranh triệt phá, truy tố và xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm. Tiếp tục khảo sát, thống kê, rà soát các cơ sở kinh doanh, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để cơ sở lợi dụng hoạt động mại dâm.

Nguồn: pctnxh.molisa.gov.vn