Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 6 June 2019

         Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, dó đó tệ nạn mại dâm trên địa bàn tiếp tục được ngăn chặn; các hoạt động phòng, chống mại dâm thu hút được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động được tăng cường, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của tệ nạn mại dâm.

Công an huyện Chi Lăng kiểm tra sổ sách

tại khách sạn trên địa bàn huyện (baolangson.vn)

         Kết quả, các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội được 109 buổi, tuyên truyền cho khoảng 100.000 lượt người nghe, đăng tải gần 300 tin bài, phóng sự, cấp phát 50.000 bộ tài liệu, 80.000 tờ rơi về phòng, chống tệ nạn xã hội; các huyện, thành phố tổ chức ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội cho 60.000 hộ gia đình... Các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 2.755 lượt hộ, phát hiện 109 trường hợp vi phạm, cảnh cáo nhắc nhở 95 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp với số tiền 8,9 triệu đồng; Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp đã kiểm tra 142 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, xử lý 10 cơ sở vi phạm với số tiền phạt trên 53 triệu đồng. Lực lượng công an đã bắt 01 vụ, 06 đối tượng hoạt động mại dâm, khởi tố 01 vụ với 02 đối tượng chứa mại dâm, xử lý hành chính 04 đối tượng mua, bán dâm.

Nguồn: vanphong.langson.gov.vn