Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 28 June 2019

         Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con diễn ra từ 1/6 đến 30/6, đây là một tháng cao trào đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên phạm vi toàn quốc nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm2020”.

28.6.jpg

         Mục tiêu này đã được đề ra trong “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…

         Hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường thực hiện công tác truyền thông như đưa những thông điệp và clip phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, treo 30 băng rôn trên các trục đường chính với các thông điệp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tư vấn lấy máu xét nghiệm đầu ngón tay cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai, các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn huyện Cao Lộc; thực hiện truyền thông tại xã Gia Cát (11/6), tại xã Hồng Phong (18/6), huyện Cao Lộc; tại xã Bắc La (21/6), huyện Văn Lãng; truyền thông HIV/AIDS và ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (19/6); đôn đốc, hỗ trợ hướng dẫn các huyện tổ chức triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Nguồn: soyt.langson.gov.vn