Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 18 June 2019

         Ngày 05-06/6/2019, Khoa HIV/AIDS của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS năm 2019. Tham dự lớp tập huấn gồm 35 học viên trong đó có 25 tuyên truyền viên đồng đẳng và 10 cán bộ chuyên trách HIV/AIDS của Trung tâm Y tế các huyện/thành phố.

17.6.jpg

Tập huấn can thiệp giảm tác hại

         Thông qua buổi tập huấn, học viên được nâng cao năng lực thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại; nâng cao kiến thức hiểu biết về HIV/AIDS; kỹ năng truyền thông, tiếp cận người nghiện chích ma túy, hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch và sử dụng bao cao su đúng cách, thu gom bơm kim tiêm bẩn đã qua sử dụng, và thu thập số liệu báo cáo.

         Trong thời gian tới, chương trình can thiệp giảm tác hại tiếp tục được duy trì hoạt động trở lại, chính các tuyên truyền viên đồng đẳng này sẽ góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn Lạng Sơn.

Nguồn: soyt.langson.gov.vn