Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 July 2019

         Ngày 3/7/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tân tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông phòng, chống mại dâm cho hơn 70 cán bộ chủ chốt, đang đảm nhiệm trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã và thôn bản.

         Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được chuyên viên đến từ phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn trao đổi các nội dung về: Nhận biết tệ nạn mại dâm; kỹ năng tư vấn, truyền thông phòng, chống mại dâm; quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán dâm và cơ sở kinh doanh dịch vụ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm…   

         Qua Hội nghị tập huấn này, các học viên sẽ trở thành nhân tố nòng cốt, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nguồn: soyt.langson.gov.vn