Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 2 May 2019

          Việc thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2017, đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn chưa tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong công tác này.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: Hoàng Anh

          Sáng 26/4/2019, Uỷ ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tổ chức cuộc họp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đến năm 2020”. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng, Uỷ viên Thường trực UBQG  chủ trì cuộc họp.

          Tham dự cuộc họp còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ TT&TT, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

          Truyền thông còn dàn trải, kinh phí hạn chế

          Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH (cơ quan được giao chủ trì Chương trình phối hợp truyền thông của UBQG), trong những năm qua, các cơ quan thường trực của UBQG và các cơ quan truyền thông đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp truyền thông và thu được những kết quả quan trọng.

          Nội dung, hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, tập trung vào các vấn đề trọng yếu mà xã hội quan tâm như: Hiểm hoạ của ma tuý tổng hợp, tác hại và các biện pháp phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS, công tác điều trị, cai nghiện và quản lý người nghiện... Trong điều kiện kinh phí hạn chế, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện hoàn thành các nội dung phối hợp tuyên tuyền năm 2018.