Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 14 February 2019

          Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và vi phạm trật tự, an toàn xã hội do thiếu hiểu biết pháp luật; Sở Tài chính đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ sau:

          1. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý  của Sở quán triệt đầy đủ, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí Thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí Thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, người thân, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

          Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc …); không sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép; phòng cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; trật tự, an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoạn; bảo vệ môi trường...

          2. Căn cứ điều kiện thực tế của Sở để lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến với cán bộ, công chức và người lao động. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở tích cực tham gia phổ biến, pháp luật cho công chức, người lao động trong cơ quan.

Nguồn: sotc.langson.gov.vn