Skip to main content
Ban biên tập | 9 November 2020

     Ngày 5/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tiếp nhận 5.000 quyển vở với tổng trị giá 40 triệu đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Thiên Ngân ủng hộ học sinh miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ vừa qua.


Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Sở Giáo dục và Đào tạo,
Công ty Cổ phần Thiên Ngân

Được biết, từ ngày 19/10/2020 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã  tiếp nhận tiền và hiện vật, trị giá hơn 3,4 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ các tỉnh miền Trung.

Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 1 tỷ 750 triệu đồng bao gồm 500 triệu đồng tiền mặt và hiện vật cho 5 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

 Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ và chuyển số tiền hỗ trợ còn lại  cho các tỉnh miền Trung trong thời gian tới đảm bảo công khai, minh bạch.

Nguồn: baolangson.vn