Sáng 9/7/2019, tại Hà Nội, Hội người mù Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam.

         Phát biểu tại đây, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội động viên, khuyến khích, vận động nguồn lực xã hội để góp phần cùng nhà nước hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ người mù, người khuyết tật xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

         Để giúp tổ chức Hội Người mù có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI đã ra Chỉ thị số 51 ngày 12/4/1989 về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam với những nội dung cụ thể, thiết thực như: Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc chăm sóc giúp đỡ người tàn tật nói chung và người mù nói riêng.

         Sau 30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Đảng đã mang lại những kết quả to lớn trên các mặt công tác: Phát triển, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo cán bộ từ Trung ương đến địa phương; Tham gia các chương trình quốc gia Nhà nước như chương trình: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, chương trình dạy nghề ngắn hạn cho người khuyết tật, chương trình văn hoá giáo dục, phụ nữ và trẻ em, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ...

         Đặc biệt, hoạt động Hội, tổ chức Hội không ngừng phát triển. Hiện tổ chức hội đã được thành lập ở 56 tỉnh, thành hội, 439 huyện hội với hơn 73 nghìn hội viên. So với 30 năm trước, số Tỉnh hội tăng 39 đơn vị, Huyện hội tăng 318 đơn vị, số hội viên tăng hơn 67 nghìn người. Thông qua vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm, qua nhiều năm tham gia chương trình vay vốn, Hội đã cho hơn 37 nghìn lượt hộ vay, tạo việc làm cho khoảng 13 nghìn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 22,3%.

         Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, Chỉ thị 51 ra đời đã tạo điều kiện cho Hội tham gia các chương trình quốc gia của Nhà nước như chương trình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm, xóa mù chữ, chương trình xóa đói, giảm nghèo… Qua đó, vai trò và vị thế của Hội từng bước được khẳng định, đời sống về vật chất, văn hóa, tinh thần của người mù ngày càng được cải thiện, giúp cho người mù xóa đi mặc cảm, tự ti của người khuyết tật, từng bước hòa nhập, bình đẳng cộng đồng xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

         Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương Binh và xã hội cho rằng, trên cơ sở tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51, Ban Bí thư nghiên cứu ban hành Chỉ thị mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn mới, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa rào cản đối với người mù.