Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn…

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH,…

Trước tình hình đất nước đang bước vào giai đoạn “sống - còn”, an toàn tính mạng, an sinh xã hội và an tâm là ba chữ an mà Chính phủ đang cố gắng…

Với truyền thống tốt đẹp trong việc hưởng ứng các cuộc vận động xã hội tình nghĩa, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 956/…


         Đây là nội dung quan trọng trong Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3 được BHXH Việt Nam gửi đến Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH…

Năm 2019, nhân viên đại lý thu các xã, phường, thị trấn đã nỗ lực phát triển được 1.504 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự…

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn tài chính cho những đối tượng bị ảnh hưởng, các ngân hàng, doanh…

Năm 2020, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu tối thiểu đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4.

Qua 25 năm thành lập, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ghi dấu những kết quả ấn tượng. Tính đến hết năm 2019, số người tham gia bảo…

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành văn bản số 820/BHXH-VP ngày 13/3/2020 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH…

Văn bản Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
25-03-2020
Thông báo
25-03-2020
Thông báo
26-03-2020
Quyết định
20-03-2020
Thông báo
27-03-2020
Công văn
21-03-2020
Công văn
11-03-2020
Công văn
21-03-2020
Công văn
24-01-2020
Nghị định
13-03-2020
Các văn bản khác

video