Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

          Sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Tết Trung…

          Ngày 19/8/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế,…

          Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với…

          Nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông…

          Đó là một trong các giải pháp được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo BHXH các địa phương tập trung thực hiện tại Hội…

          Theo báo cáo định kỳ 2 năm một lần của BHXH Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính…

          Theo pháp luật hiện hành, tất cả người lao động làm việc có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc. Người lao…

          Từ tháng 8/2019, nhiều chính sách mới liên quan tới lương hưu, phụ cấp BHXH và thanh toán khám chữa bệnh BHYT chính thức có hiệu lực thi…

Văn bản Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
30-08-2019
Công văn
03-09-2019
Công văn
15-08-2019
Nghị quyết
28-08-2019
Thông báo
15-08-2019
Công văn
29-08-2019
Các văn bản khác
29-08-2019
Công văn
28-06-2019
Các văn bản khác
28-06-2019
Kế hoạch
12-06-2019
Công văn