Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

         Hiện nay, BHXH tỉnh Lạng Sơn có 04 mạng lưới đại…

          Nhận thức rõ tầm quan trọng của bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên, và luôn xác định: Thực hiện tốt BHYT học…

        Từ ngày 15/9/2020, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho người lao động có nhiều thay đổi.

        Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1372/QĐ-TTg ngày 04/9/2020 về việc bổ nhiệm Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.…

         Thực hiện tốt chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giúp tuân thủ pháp luật mà còn giáo dục tinh…

          Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND, ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực…

          Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới BHXH toàn dân để mọi người dân đều có lương hưu khi hết…

        Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ TNLĐ,…

Văn bản Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thức Tải văn bản
07-07-2020
Công văn
Công văn
14-09-2020
Công văn
16-09-2020
Công văn
10-09-2020
Công văn
04-09-2020
Nghị định
17-02-2017
Quyết định
04-08-2020
Nghị định
06-08-2020
Công văn
08-06-2020
Công văn